คณะผู้บริหาร
 


 

 นายบุญลือ  อุดมผล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
   
 
   
   
โรงเรียนวัดปากบึง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
©2014 by wpbschool.ac.th